Met een multiculturele kijk op zaken!

gallery/website msc

Kinderopvang

Kinderopvang is het op een pedagogische manier laten opvangen van uw kind(eren) door derden. Het opvangen vindt plaats door erkende bedrijven en individuen, die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen  Deze kinderopvangarrangementen moeten van de overheid aan de nodige wettelijke eisen voldoen volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. MotivSupport Consultancy neemt u veel werk uit handen in de wirwar van al deze wettelijke eisen. Maar wij kunnen ook de wettelijk verplichte documenten voor u ontwikkelen of bijhouden,  zoals de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling,  jaarverslagen, pedagogisch beleidsplan en werkplan, risicoinventarisaties gezondheid en veiligheid. 

 

Wij geven u advies over uw bestaande kinderopvang, maar ook als u een kinderopvang wilt opstarten. U bent bij ons in goede handen voor uw kinderopvangarrangement!

 

 

Belangrijke websites

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Risicomonitor

 

De Risicomonitor is bestemd voor organisaties in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg. Heeft je organisatie onderdelen in meerdere van deze branches? Dan heb je al je risico-inventarisaties onder één knop. Een grote tijdwinst.